falstone
 Länkar


SKK (Svenska kennelklubben)

SvKTR (Svensk specialklubb för tibetanska raser)

Svenska Lhasa apsoklubben

SRIV (Svensk rasklubb för italiensk vinthund)

SvVK (Svenska vinthundsklubben)

Team Tintavon (Uppfödare)


Kennel Blackboots (Uppfödare)
 
Lina Strömquist 2007